Vakantierooster

Vakantierooster 2020-2021 
Herfstvakantie: 12-10-2020 / 16-10-2020
Kerstvakantie: 21-12-2020 / 01-01-2021
Voorjaarsvakantie: 22-02-2021 / 26-02-2021
Goede Vrijdag: 02-04-2021
Pasen: 05-04-2021
Koningsdag: 27-04-2021
Meivakantie: 03-05-2021 / 14-05-2021 (= inclusief Hemelvaartsdag)
Pinksteren: 24-05-2021
Zomervakantie: 12-07-2021 / 20-08-2021

Studiedagen schooljaar 2020-2021:
Woensdag 7-10-2020
Vrijdag 19-02-2021
Vrijdag 21-05-2021
Maandag 21-06-2021
Dinsdag 22-06-2021

Het ministerie van onderwijs (OCW) stelt de data voor de zomervakantie, de kerstvakantie en een week meivakantie (week 18 in 2020 en 2021) wettelijk vast. Scholen voor primair en voortgezet onderwijs zijn verplicht zich aan deze data te houden. Voor de overige vakanties en een tweede week meivakantie geeft het ministerie adviesdata.
De vakantiedata staan ook vermeld in de schoolgidsen. Voor meer informatie zie de website van het Ministerie van OCW: www.ocw.nl