Vakantierooster 2022-2023

Herfstvakantie               15 oktober 2021 t/m 23 oktober 2022
Kerstvakantie                 24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie          25 februari t/m 5 maart 2023
Pasen                               10 april 2023
Koningsdag (in meivakantie)
Meivakantie                     27 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart                     18 mei en 19 mei 2023
Pinkstervakantie            27 mei t/m 4 juni 2023
Laatste dag.                     21 juli 2023 vanaf 12.00 vrij.
Zomervakantie               22 juli t/m 3 september 2023

Studiedagen

Donderdag 29 september kinderen vanaf 12.00 uur vrij.
Woensdag 26 oktober kinderen vanaf 12.00 uur vrij (studiemiddag).
Vrijdag 25 november Kinderen hele dag vrij (studiedag).
Vrijdag 23 december Kinderen vanaf 12.00 uur vrij.
Woensdag 15 februari kinderen hele dag vrij (studiedag).
Maandag 06 maart kinderen hele dag vrij (studiedag).
Maandag 03 april kinderen hele dag vrij (studiedag).

De kerstvakantie, de meivakantie en de zomervakantie zijn door de overheid als verplichte vakanties voorgeschreven. De herfst- en voorjaarsvakantie zijn conform de adviesdata van het ministerie. In dit rooster is Goede Vrijdag niet als vrije dag opgenomen.
Let op! De meivakantie van het voortgezet onderwijs wijkt af van die van het basisonderwijs. Het basisonderwijs heeft een week Pinkstervakantie; deze week is het voortgezet onderwijs niet vrij.


Studiedagen volgen nog.