Samen leren
Techniek-circuit
Snappet
Studieplein

Kindcentrum De Wilgeroos

Met ingang van het schooljaar 2022-2023 zijn wij een kindcentrum geworden. Samen met onze partners Peutercentra Beverwijk (Dribbel en BSO De Regenboog) hebben wij hier de afgelopen maanden naartoe gewerkt. Wij zijn trots op het resultaat: samen vormen wij vanaf nu Kindcentrum De Wilgeroos. Wij zijn ervan overtuigd dat onze inhoudelijke en intensieve samenwerking de ontwikkeling van de kinderen ten goede komt. Wij verbinden de verschillende ‘werelden’ waar de kinderen deel van uitmaken: peuteropvang, basisschool, naschoolse opvang en het gezin thuis.
De peuters van Dribbel en de kleuters van De Wilgeroos spelen en werken samen op allerlei manieren. Thema’s worden gedeeld, zodat er een doorgaande lijn op inhoud ontstaat. De kinderen gaan bij elkaar op bezoek, zodat de overgang van peuter naar kleuter een vloeiende wordt. Waar mogelijk en gewenst, vieren zij feesten samen. VVE Thuis zorgt voor de verbinding tussen thuis en het kindcentrum. Ouders van zowel peuters als kleuters komen ons gebouw binnen en worden betrokken bij wat hun kind doet en meemaakt. Vanuit de peuteropvang stromen de kinderen door naar de school, waar de kinderen al goed bekend zijn, voordat zij starten.
Het team van De Wilgeroos zet zich in om de ontwikkelkansen van de leerlingen te vergroten en streeft naar onderwijs op maat. Wij doen dit door samen te werken met collega’s, kinderen, ouders en (keten)partners en door ons open te stellen voor veranderingen. Veranderingen die met een blik op de toekomst en vanuit continu verbeteren worden ingezet.
Nieuw op onze basisschool dit schooljaar is Hallo Muziek! In aanvulling op ons onderwijs krijgen onze leerlingen vanaf dit schooljaar wekelijks muziekonderwijs van professionele muziekdocenten. We beginnen in de groepen 1 t/m 4. Daar wordt ieder jaar de nieuwe groep 1 aan toegevoegd, tot alle groepen in een doorgaande lijn van het muziekonderwijs kunnen profiteren en genieten. Wij hopen ook van hieruit lijntjes te kunnen uitzetten naar onze partners. De groepen 5 t/m 8 starten, onder begeleiding van de eigen groepsleerkracht, vanaf dit schooljaar met 123ZING. Dit is een methode waarin alle muzikale domeinen en genres aan bod komen.
Onze inpandige BSO biedt de kinderen een uitdagende en stimulerende omgeving waarbinnen zij vriendschappen kunnen sluiten, plezier kunnen maken en op ontdekkingsreis kunnen gaan. School en BSO gebruiken dezelfde taal en dezelfde gedragsregels, zodat beide werelden vloeiend in elkaar overlopen. De pedagogische medewerkers hebben een positieve, hartelijke en bemoedigende houding. Ook tussen de school en de BSO worden doorgaande lijnen gecreëerd, in het belang van de kinderen.

Ons logo is kleurrijk. Volgens ons heeft ieder kind zijn eigen kleur. Binnen Kindcentrum De Wilgeroos mogen alle kleuren er zijn. Samen bieden wij de beste basis voor uw kind.

Nathaly de Vries
directeur