BSO De Regenboog


Onze inpandige BSO De Regenboog biedt de kinderen een uitdagende en stimulerende omgeving waarbinnen zij vriendschappen kunnen sluiten, plezier kunnen maken en op ontdekkingsreis kunnen gaan. School en BSO gebruiken dezelfde taal en dezelfde gedragsregels, zodat beide werelden vloeiend in elkaar overlopen. De pedagogische medewerkers hebben een positieve, hartelijke en bemoedigende houding. Ook tussen de school en de BSO worden doorgaande lijnen gecreëerd, in het belang van de kinderen.

Je kunt hier je kind inschrijven. Dit is een voorinschrijving, de inschrijving wordt definitief wanneer u een intakegesprek heeft gehad met een medewerker van de BSO.

Wij werken met een minimumaantal kinderen per dag, bij voldoende aanmeldingen kunnen wij vijf dagen open.

Naast de naschoolse opvang bieden wij voor schoolse opvang (VSO). Voor de ouders/ verzorgers die vroeg op hun werk moeten zijn, bieden wij de mogelijkheid om hun kinderen voor schooltijd alvast naar school te brengen.