Een nieuwe BSO die in het voorjaar van 2022 geopend gaat worden!Basisschool De Wilgeroos gaat in samenwerking met Peutercentra Beverwijk een BSO openen in de school!

Je kunt hier je kind inschrijven. Dit is een voorinschrijving, de inschrijving wordt definitief wanneer u een intakegesprek heeft gehad met een medewerker van de BSO.

Wij hebben de intentie om voor de hele week voor- en naschoolse opvang te bieden. Wij werken met een minimumaantal kinderen per dag, bij voldoende aanmeldingen kunnen wij vijf dagen open.

Naast de naschoolse opvang willen wij VSO gaan aanbieden. Voor de ouders/ verzorgers die vroeg op hun werk moeten zijn, bieden wij de mogelijkheid om hun kinderen voor schooltijd alvast naar school te brengen.