Sociale media

Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van De Wilgeroos. Anderzijds kunnen berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van de school en bij de school betrokken personen ook schaden. Reden om bewust met de sociale media om te gaan. Essentieel is dat gebruikers van sociale media de reguliere fatsoensnormen in acht nemen en de nieuwe mogelijkheden met een positieve instelling benaderen. De Wilgeroos vertrouwt erop dat leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen verantwoord om gaan met sociale media. Dit protocol draagt bij aan een goed en veilig werkklimaat en sluit aan op het protocol op stichtingsniveau.

Protocol Sociale media