Sociale veiligheid
Een continu en cyclisch proces in een lerende organisatie.

Een kind dat gepest wordt, kan dat zijn hele leven met zich meedragen. Het is daarom van wezenlijk belang dat het kan opgroeien in een veilige omgeving. Dat is een taak van de hele maatschappij. Een leerling die een groot deel van zijn dag op school doorbrengt, moet er dus op kunnen vertrouwen dat de school er alles aan doet om ervoor te zorgen dat hij een zorgeloze schooltijd heeft. (Bron: PO Raad).
Klik hieronder voor meer informatie: 

Pestprotocol De Wilgeroos.pdf