Snappet

'
Onderwijs op maat'

“Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich, op haar/zijn eigen niveau, optimaal te ontwikkelen.” (bron: website Snappet).

Snappet verankert de traditionele elementen van onderwijs die goed werken en versterkt die met de nieuwe mogelijkheden van techniek. Snappet leidt tot bewezen verbeterd leerresultaat, tijdwinst en beter inzicht en overzicht in de klas. 

De leerlingen verwerken de antwoorden van opgaven (rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen) op chromebooks. Met Snappet ontvangen de leerlingen directe feedback na het maken van een opgave waardoor zij gelijk weten of zij de opgave goed of fout hebben gemaakt. Leerkrachten krijgen door het gebruik van Snappet direct en continue inzicht in de voortgang van het leerproces van individuele leerlingen en van de hele groep. Deze feedback kan direct worden ingezet om het leerproces te verbeteren. Snappet leidt tot lagere werkdruk bij leerkrachten en geeft leerkrachten tijd en ruimte om nog meer leerkracht te zijn.
Leerlingen hebben de mogelijkheid om met Snappet te werken aan leerdoelen die aansluiten op hun eigen niveau. Bij adaptieve opgaven wordt de uitdaging van de opgaven aangepast aan de leerbehoeften van de leerling.
De leerkracht volgt de groep.
De leerkracht analyseert het gemaakte werk.
De leerling checkt zijn/haar voortgang.