Werken vanuit de positieve psychologie

Werken vanuit de positieve psychologie: Leer- en Veerkracht op De Wilgeroos

Vanuit de positieve psychologie krijgen leerkrachten en leerlingen vaardigheden aangereikt, die de leer- en veerkracht vergroot. Als je je goed voelt, presteer je beter op school.

LEER & VEERKRACHT 


Op De Wilgeroos vergroten wij de mentale veerkracht bij leerkrachten en leerlingen. Door het hele schooljaar heen voorzien verschillende thema’s in activiteiten die leerlingen bewust maken van emoties, welbevinden, groepsdynamiek en de waarde van positieve gedachten. Leer- en veerkracht is geïntegreerd in de dagelijkse onderwijspraktijk en zichtbaar in de hele school.
Wij krijgen veel waardering voor de positieve en rustige werksfeer in de school. Wij betrekken de ouders bij onze aanpak om ook hun veerkracht in de thuissituatie te vergroten en hen de middelen aan te reiken om hun kinderen te ondersteunen.

Wij besteden gedurende het schooljaar aandacht aan de volgende thema’s:

  • Aandacht, rust en ruimte
  • Emoties & gevoelens
  • Kwaliteiten & complimenten
  • Dankbaarheid, compassie en geluk
  • Gedachtenonderzoek en de werking van het brein

De leerkrachten zetten zich gedurende de gehele basisschoolperiode in om de kinderen te laten opgroeien tot krachtige, fijne en sociale mensen. 

Positieve psychologie zit in het DNA van de school!