De meer- en hoogbegaafde kinderen op De Wilgeroos

In het kader van  passend onderwijs is het nodig dat aan alle kinderen onderwijs wordt geboden om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.  Het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen hoort binnen de basisondersteuning, het basisaanbod van een school.   

 

Op De Wilgeroos willen wij ook alle meer- en hoogbegaafde kinderen zo vroeg mogelijk op het spoor komen en uitdagen om hun talenten zo optimaal mogelijk in te zetten en te ontwikkelen waardoor onderpresteren voorkomen wordt. Door de inzet van een meer- en hoogbegaafdenspecialist bieden wij deze kinderen de gelegenheid het beste uit zichzelf te halen.

Door de inzet van deze specialist ontstaat er voor de groepsleerkracht ruimte om aan de andere kinderen in de groep meer aandacht te besteden, zodat ook zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

In onze ogen is deze manier van werken een WIN-WINsituatie voor alle kinderen.

Wie het meer- en hoogbegaafde kind is en op welke manier hij/zij worden uitgedaagd leest u in het volgende document.