De volgende documenten vindt u onder het tabblad 'Fedra':

Klachtenregeling

In het protocol Klachtenregeling leest u hoe Fedra omgaat met klachten en wat u kunt doen als u een klacht heeft.

Klokkenluidersregeling

In het protocol Klokkenluidersregeling vindt u informatie over wat u kunt doen bij een vermoeden van een misstand.

Sociale media

In het protocol Sociale media staat beschreven hoe personeelsleden en leerlingen van Fedra omgaan met sociale media.

Informeren gescheiden ouders

In het protocol Informeren gescheiden ouders staat hoe de scholen gescheiden ouders informeren over hun kind(eren).

Schorsing en verwijdering

In het protocol Schorsing en verwijdering leest u de procedure in geval van een schorsing of verwijderering.