Faqta

 


(onze methode voor geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek, kunst en cultuur, wetenschap, mens en samenleving en talent).

Faqta sluit aan op onze visie op onderwijs.

Wat leren kinderen met Faqta?

'Kennis is belangrijk, maar niet uitsluitend kennis moet worden overgedragen. In deze tijd is de ontwikkeling van leervermogen wellicht belangrijker. Je kunt namelijk niet alles weten, maar je kunt wel alles opzoeken.

Met Faqta leren kinderen spelenderwijs de vaardigheden om zelfstandig te leren. Daarnaast is er ook aandacht voor vaardigheden die je overeind houden in de huidige samenleving: 

  • Samenwerken
  • Creatief denken
  • Goed kunnen communiceren met elkaar
  • Een eigen mening kunnen vormen
  • Digitale vaardigheden

Samen met de school, ondersteunt Faqta een kind om zich voor te bereiden op de toekomst. Faqta stimuleert de attitude tot een leven lang leren, kansen te benutten en mogelijkheden te creëren om je eigen koers te bepalen, zodat de kinderen richting kunnen geven aan hun eigen toekomst (Bron: website Faqta)'.