Onze inpandige BSO De Regenboog biedt de kinderen een uitdagende en stimulerende omgeving waarbinnen zij vriendschappen kunnen sluiten, plezier kunnen maken en op ontdekkingsreis kunnen gaan. School en BSO gebruiken dezelfde taal en dezelfde gedragsregels, zodat beide werelden vloeiend in elkaar overlopen. De pedagogische medewerkers hebben een positieve, hartelijke en bemoedigende houding. Ook tussen de school en de BSO worden doorgaande lijnen gecreëerd, in het belang van de kinderen.