Wat is een ouderkamer?
Ouderkamer is een ontmoetingsplaats waar ouders elkaar kunnen treffen, waar contacten ontstaan tussen ouders en school en tussen ouders onderling. Wij vinden het belangrijk dat de school en de ouders goed op elkaar aansluiten. De kinderen doen beter hun best als hun ouders bij de school betrokken zijn en weten wat daar gebeurt. Ouders zijn daarom onmisbaar. De ouderkamer is te vinden in de school en is geheel vrijblijvend. 

De ouderkamer is geopend op de donderdagochtenden van 8.30 uur tot 10.30 uur. 

Voor wie is de Ouderkamer?
De Ouderkamer is toegankelijk voor iedereen die een kind(eren) heeft op De Wilgeroos of op peuterspeelzaal Dribbel. Er zijn GEEN kosten aan verbonden.

Wat is er te doen in de Ouderkamer?
In de ouderkamer wordt voornamelijk informatie gegeven gericht op onderwijs en opvoeding . Daarnaast wordt en ook informatie over de wijk gegeven en er worden ontspanningsactiviteiten ondernomen.
• Opvoedkundige thema’s: opvoeden, puberende kinderen, pesten en gedrag, gezonde voeding, grenzen stellen, vaccinatie bij kinderen enz. De onderwerpen worden door ouders en school voorgedragen. Deze voorlichtingen worden verzorgd door een medewerkster van Centrum voor Jeugd en Gezin.
• Onderwijs: regelmatig komt de directeur of een leerkracht informatie geven over het reilen en zeilen in de school.
 • Wijk gerichte thema’s: Bij deze thema’s worden er gastsprekers van verschillende organisatie uitgenodigd om te komen vertellen over hun producten. Denk hierbij aan: Alkmaarpas, Bibliotheek, de wijkagent, maatschappelijke organisaties, wijkcentra, Jongeren op gezond gewicht enz.
• Ontspanning thema’s: denk hierbij aan koken, knutselen, de school versieren voor een feestdag, viering van feestdagen enz.

Wie beheert de Ouderkamer?
Vanuit MEE & de Wering is Monique Admiraal  verantwoordelijk voor de ouderkamer. In samenwerking met ouders en school maakt Monique het programma voor de ouderkamer. Daarnaast kun je bij haar terecht met alle vragen die te maken hebben met het welzijn van ouder(s) en kind(eren). 

Als u vragen heeft of meer informatie wilt kunt u contact opnemen met Monique Admiraal (m.admiraal@meewering.nl) 

Gastouders
De ouderkamer heeft ook een aantal gastouders. De gastouders zijn ouders die vrijwillig in de ouderkamer helpen. Zij zorgen voor de koffie en thee, zij verzorgen de ruimte en zij ondersteunen bij de activiteiten. Daarnaast helpen zij bij het bedenken van de activiteiten die plaats vinden in de ouderkamer. Lijkt het u leuk om gastouder te zijn dan kunt u contact opnemen met Monique.