Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is een niet-vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school, waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind (P. de Vries, Onderzoek naar de rol van ouders in het PO, 2008)

Ouderbetrokkenheid is een kenmerk van succesvol onderwijs. Het bevordert de schoolprestaties, de werkhouding, het sociaal- emotioneel functioneren en welbevinden van leerlingen (ongeacht de achtergrond van het gezin of het opleidingsniveau van de ouders). Een constructieve samenwerking tussen leerkrachten en leerlingen is hierbij cruciaal. Deze draagt bij aan een schoolcultuur waarin leerkrachten en ouders zij aan zij staan en bevordert daarmee het werkplezier van leerkrachten en het vertrouwen van ouders in de school.

Team Wilgeroos streeft naar het zoveel mogelijk inzetten van succesfactoren om de ouderbetrokkenheid te vergroten en zo de ontwikkeling van onze kinderen op een hoger plan te krijgen.

Wilt u meer weten over de succesfactoren of over de wijze waarop ouderbetrokkenheid vorm krijgt in onze dagelijkse praktijk of wilt u meer weten over onze ambities wat betreft dit onderwerp? In ons schoolplan staat dit alles genoteerd.