Psychomotorisch leer- en gedragsspecialist

(Marjolein Buitelaar) 

Als psychomotorisch leer- en gedragsspecialist kijk je anders naar leer- en gedragsproblemen bij kinderen. 

Om tot leren te komen in groep 3 is het belangrijk dat de fundering stevig is.  Het fundament moet heel stevig zijn voor je in groep 3 leert rekenen, lezen en spellen.  Je kunt het fundament vergelijken met het fundament van een huis. Als de basis niet stevig is, dan zal je huis een keer instorten. Het leren in groep 3 zal ook moeizaam kunnen gaan als niet alle 'bouwstenen’ om tot leren te komen aanwezig zijn. Als duidelijk is welke bouwsteen extra aandacht nodig heeft, kunnen oefeningen gedaan worden om deze verder te ontwikkelen. 

Een leerling, die moeite heeft met lezen, hoeft niet per definitie dyslexie te hebben. Vaak liggen aan leesproblemen visuele oogproblemen ten grondslag, zoals problemen met het maken van saccades (oogsprongetjes) en oogvolgbewegingen, wat nodig is om goed en vlot over de regel te kunnen lezen. Richten de ogen bijvoorbeeld niet goed, dan leest het kind steeds op de volgende regel verder. En als de ogen niet goed samenwerken, dan dansen de letters op het papier. Dat betekent niet dat het kind een bril nodig heeft of dyslexie heeft, maar dat er gewerkt moet worden aan de reflexen en de visuele vaardigheden.  
Moeite met het handschrift is niet alleen een motorisch probleem. Een slecht handschrift kan veroorzaakt worden door het niet goed samenwerken van de ogen, doordat er nog reflexen actief zijn of doordat er ruimtelijk inzicht problemen zijn.  

Bij psychomotoriek draait het om de samenwerking tussen lijf en brein. Je kijkt hoe je het lijf en het brein met elkaar in verbinding kan brengen om tot leren en ontwikkelen te komen. 

Als psychomotorisch leer- en gedragsspecialist neem ik testen af en via gerichte bewegingsoefeningen werk ik spelenderwijs met het kind aan het versterken van de hersenverbindingen, aan het ruimtelijk bewustzijn, aan het lichaamsbesef om daarmee de cognitie en sociale vaardigheden te verbeteren.  

De kinderen vinden de oefeningen vaak leuk omdat ze worden uitgedaagd met spel en beweging. Ontdekken, spelen en leren gaan hand in hand. Doordat het kind succeservaringen op kan doen, krijgt het weer meer zelfvertrouwen en wordt leren weer leuk.  

De methodieken die ik gebruik zijn de volgende: • Visuele screening en training & verdieping • JaMaRa Rekenen.  • DominantieMatrix.  • Movement Based Learning. • Schrijfmotorische therapie.  • Ruimtelijk zicht & inzicht.  • WoordBeeldTrainer. • Leesmatrix Coach.